Senin, 16 Februari 2009

waktu hidupmu

____________________

Rasulullah saw. bersabda:
"Ambillah lima perkara sebelum lima perkara:
[1] Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu.
[2] Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu.
[3] Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu.
[4] Masa luangmu sebelum masa sibukmu.
[5] Hidupmu sebelum datang kematianmu.

(HR. Al Hakim dalam Al Mustadroknya, dikatakan oleh Adz Dzahabiy dalam At Talkhish berdasarkan syarat Bukhari-Muslim. Hadits ini dikatakan shohih oleh Syaikh Al Albani dalam Al Jami' Ash Shogir)

di nukil dari : http://rumaysho.wordpress.com

Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Q. 2 : 148

**********************************************