Selasa, 17 Februari 2009

tasbieh, tahmied, tahliel dan takbier

______________________Bersabda Rasulullah saw.:"Ucapan yang paling disukai Allah empat buah : yaiu :Subhanallahi, walhamdulillahi, wa laa ilaha illallahu, wallahu akbar. Engkau boleh memulainya dengan mana yang engkau kehendaki." (HR.Muslim : 9 ; Al-Adzkar)

**********************************