Rabu, 11 Maret 2009

ampunilah hamba

______________

Ya Allah, Paduka adalah Sesembahan hamba, tiada Ilah selain Paduka, Paduka ciptakan hamba dan hamba adalah abdi Paduka. Hamba terikat janji dengan Paduka semampu hamba. Hamba mohon perlindungan dari keburukan perbuatan hamba. Hamba mengakui banyaknya nikmat yang Paduka anugerahkan kepada hamba dan hamba mengakui dosa-dosa hamba, maka ampunilah hamba. Karena sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Paduka

***********************************